Gratis hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladser på det regionale og kommunale område kan få hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Aftalen om støtte til bedre psykisk arbejdsmiljø er forhandlet på plads i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015. 
Ved overenskomstforhandlingerne 2018 blev det besluttet at fortsætte ordningen, hvor der er afsat 25 mio. kr. til den treårige periode, som overenskomsten løber.

Gratis støtte og inspiration til kommuner

Gratis støtte og inspiration til regioner