Berit Balzer tv får tjekket sin lønseddel af Signe Nielsen, FOA

Gratis løntjek

Får du den løn, du har krav på? Er der fundet fejl i en kollegas lønsedler?

Som medlem af FOA kan du få tjekket, om oplysningerne på din lønseddel passer med de aftaler, vi har indgået med din arbejdsgiver. Et gratis FOA løntjek kan være pengene værd.

FOA er specialister i din løn


Fordi det er os, der forhandler aftalerne og den overordnede overenskomst for dit fag, er vi specialister i din løn. Den viden bruger vi, når vi hvert år gennemgår lønsedler for vores medlemmer. Vi finder meget ofte fejl i lønsedlerne – fejl, der kan betyde, at du har penge til gode hos din arbejdsgiver.

5 situationer hvor lønnen bør tjekkes


Det er altid en god idé at få lavet et løntjek. Men der er nogle situationer, hvor du især bør være opmærksom på, om din løn er korrekt, og om du får de tillæg, du har krav på:
  • Hvis du starter i et nyt job.
  • Hvis du har fået nye kompetencer, fx efter et kursus eller en uddannelse.
  • Hvis du har fået nye opgaver eller et nyt ansvarsområde.
  • Hvis du i en periode har haft uregelmæssige arbejdstider.
  • Hvis der er fundet fejl på lønsedlen hos en af dine kolleger.

Sådan får du et gratis løntjek


Tal med din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening og få tjekket din løn. Hvis vi finder frem til, at du ikke får den korrekte løn, vil vi føre din sag over for arbejdsgiveren.

Kontakt din lokale fagforening

Vidste du, at
  • hver anden har oplevet fejl på deres lønseddel?