Far på barselsorlov giver sin datter sutteflaske

Barsel og orlov

Du har ret til barsel og orlov, når du skal være forælder. Når du planlægger din barsel, skal din arbejdsgiver have besked indenfor visse frister. Hvis du er i tvivl om, hvor meget barsel og orlov du har ret til at holde med løn, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening. Du har ret til barselsdagpenge i perioder, hvor du ikke har ret til løn under barsel og orlov.

Husk!

1
Planlæg din barsel, som du vil
Du kan planlægge din barsel og orlov, som du vil. Du kan holde orlov på deltid, dele med din partner eller forlænge din orlov. 
Se, hvor meget barsel og orlov du har ret til
2
Giv besked senest 8 uger efter fødslen

Du skal give din arbejdsgiver besked om, hvordan du vil holde din barsel og orlov senest 8 uger efter, du er blevet forælder. 

Læs mere om planlægning af barsel
3
Hold øje med dine barselsdagpenge

Du kan miste barselsdagpenge, hvis du ikke besvarer post fra Udbetaling Danmark.

Modtag post i e-Boks

Bevar overblikket over dine barselsdagpenge på borger.dk

4
Har du ret til mere end 4 ugers fri før fødslen?
Hvis du er ansat på en offentlig overenskomst, har du ret til mere end 4 ugers barsel inden fødslen. Det kan du også have på en privat overenskomst.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Ret til barsel

  Retten til i alt 52 ugers barsels- og forældreorlov følger med et nyfødt barn. 

 • Adoption og orlov

  Din ret til orlov, når du adopterer, svarer til stort set til retten til barsel efter graviditet. Der er dog et par undtagelser. 
 • Barsel med løn

  Som mor i månedslønnet job har du ret til barselsorlov med løn både før og efter fødslen, hvis du er dækket af en overenskomst.

  Som far eller medmor har du også som månedslønnet ret til løn under barsel og en del af forældreorloven. Det vil sige, du har ret til løn under barselsorlov, hvis du er fastansat, ansat som elev eller så længe din ansættelse løber, hvis du er tidsbegrænset eller midlertidigt ansat.

  Er du privat ansat uden overenskomst, fremgår dine vilkår under barsel af dit ansættelsesbrev.

 • Barsel som ledig

  Hvis du er ledig, når du bliver gravid, har du også rettigheder og pligter i forbindelse med barsel. Din barsel og forældreorlov tæller ikke med i dagpengeperioden. 
 • Barsel som elev

  Som elev har du samme ret til barsel som alle andre. Du har også ret til løn under en del af din barselsorlov. Henvend dig til din lokale FOA-afdeling så hurtigt som muligt, så du kan lægge en god plan for din orlov og for, hvordan du kommer tilbage på uddannelsen bagefter.

  Som ansat på en privat overenskomst afhænger reglerne af, hvilken overenskomst du er ansat på. Henvend dig til din tillidsrepræsentant eller FOA Fagforening, hvis du er i tvivl om hvad der gælder for dig. 

 • Hvornår skal du give besked

  • Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er gravid, senest 3 måneder inden termin.

  • Senest når barnet er 8 uger gammelt, skal du give din arbejdsgiver besked om, hvornår du vender tilbage efter barsel.
 • Udskudt forældreorlov

  Du har ret til 32 ugers forældreorlov, som du kan vælge at dele med din partner. Du bestemmer selv, hvornår du vil holde din forældreorlov. Den skal bare holdes, inden barnet fylder 9 år. Vær opmærksom på, at du mister retten til at forlænge forældreorloven, hvis du vælger at udskyde orlov. 

 • Forlænget barsel

  Du kan forlænge forældreorloven fra 32 uger til enten 40 eller 46 uger, men du har ikke ret til løn og barselsdagpenge udover de 32 uger. Vær opmærksom på, at du mister retten til at udskyde orlov, når du forlænger orloven. 
 • Ferie under barsel

  Under barsel kan du som udgangspunkt ikke holde ferie. Man kalder det, at barsel er en feriehindring. Hvis du alligevel vælger at holde ferie, afbryder du din barsel, og så kan du genoptage din barsel efter aftale med din arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at du efter ferien vil være omfattet af reglerne om udskydelse af barselsorlov og mister nogle rettigheder, du har haft før. Sørg for altid at have talt med din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, inden du beslutter dig for at afbryde din barsel for at holde ferie, for at blive helt klar over, hvordan du i så fald er stillet efter ferien.

  • Hvis du ikke kan nå at holde al din ferie, inden ferieåret udløber den 30. april, har du ret til at udskyde til næste ferieår eller få ferien udbetalt. Det sker ikke automatisk, så tag fat i din leder.

  • Du skal bede om at få udskudt ferien eller få den udbetalt senest 30. september, hvis du ikke kan nå at holde den. Ellers mister du ferie, du ikke har holdt.

  • Hvis du beder om at få ferien udbetalt, inden ferieåret udløber den 30. april, står pengene som regel på din konto med lønnen for maj.

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Lønforhøjelse under orlov 

  • Er du omfattet af en FOA-overenskomst, får du de samme forbedringer af løn og vilkår, som du ellers ville have fået. Din løn under barsel er den løn, du ville have fået, hvis du havde været på arbejde.
  • Du har krav på at komme i betragtning til lønforhandling under orlov, hvis din løn forhandles individuelt. 
 • Kan man blive fyret, når man er på barsel? 

  Du må ikke fyres på grund af graviditet eller orlov. Vi fører sagen for dig, hvis det skulle ske. Husk, at beskyttelsen mod fyring som gravid først gælder, når du har givet din arbejdsgiver besked. Skriv en mail eller sørg på anden måde for, at du kan dokumentere det, når du har givet din arbejdsgiver besked. 

  Læs mere om fyring under barsel

 • Dødfødt barn eller spædbarnsdød

  Hvis dit barn er dødfødt, eller barnet dør som spæd inden den 32. uge, har du ret til sorgorlov.

  Hvis du er omfattet af en offentlig overenskomst:

  • Du har som mor, far eller medmor ret til 14 ugers orlov med løn efter barnets død.
    
  • Orlovsperioden forlænges, hvis du som mor lider af en graviditetsbetinget sygdom, men ikke længere end 46 uger efter fødslen.

  • Det regnes for en fødsel, hvis barnet kommer til verden fra 22. graviditetsuge og frem. Før 22. uge regnes det for en fødsel, hvis lægen vurderer det.

  Hvis du adopterer, og barnet dør inden 32 uger efter modtagelsestidspunktet, er reglen:

  • Begge forældre har ret til 14 ugers orlov med løn.

  Hvis du er omfattet af en privat overenskomst:

  • Du har som mor, far eller medmor ret til 14 ugers sorgorlov, men du har ikke ret til løn under orloven.

   

  Hent hjælp og støtte fra: 

  Landsforeningen Spædbarnsdød

  Forældreforeningen Vi har mistet et barn

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Henvis din kollega til den lokale FOA-fagforening ved spørgsmål om barsel
2
Sørg for at gravide kollegers arbejdsmiljø tilføjes arbejdspladsens APV
3
Vær med til at lave særaftaler for gravide kollegers arbejdstid
1
Henvis din kollega til den lokale FOA-fagforening ved spørgsmål om barsel
2
Sørg for at gravide kollegers arbejdsmiljø tilføjes arbejdspladsens APV
3
Vær med til at lave særaftaler for gravide kollegers arbejdstid